Categories
Nyheter

Karriereveiledning

Vi bistår kandidater med å øke sin bevissthet rundt sine arbeidspreferanser, styrker, kompetanser og potensial. Gjennom veiledning, faglig kompetanse og oppfølging, bistår vi personer med fokus knyttet til arbeid, karriere og karrierevalg. Prosessen innebærer veiledning fra konsulenter i Vizir og en aktiv involvering fra kandidatens side. Målet med prosessen er å øke kandidatens bevissthet omkring egne styrker, kompetanser, preferanser og potensial for å gi kandidaten et bedre utgangspunkt for fremtidige karrierevalg.

Categories
Nyheter

Mentorprogram

En Mentor fra Vizir skal være en strategisk rådgiver som kan bidra til å utvikle deg profesjonelt og personlig.
Et mentorprogram er en utviklende relasjon hvor en mer erfaren person med integritet og profesjonalitet (mentor) hjelper, gjennom veiledning og som samtalepartner, en person (adept) som ønsker støtte i sin karriereutvikling. Mentor stiller sin erfaring, kunnskap og innsikt til rådighet, og adepten har ansvaret for å tilpasse og bruke dette i forhold til sin egen arbeidsmessige situasjon. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Categories
Nyheter

Hva gjør en hodejeger?

– En hodejeger søker alltid etter de beste kandidatene. Hodejegeren leter, ringer og bruker nettverket sitt for å finne rett person til rett stilling.

– Hodejegeren fungerer som en rådgiver for både kandidaten og kunden. Kandidaten bruker Vizir som en sperringspartner eller som rådgiver i forhold til videre karriere, og en kunde bruker Vizir til å finne rett person til sin organisasjon.

– En hodejeger går ofte direkte på ønskede kandidater etter forespørsel fra kunde. I en slik situasjon er våre kjerneverdier nøytralitet, integritet og konfidensialitet viktig.

Categories
Nyheter

Management for Hires

Vizir tilbyr Management for Hire – erfarne spesialister med leder- og konsulenterfaring for alle typer virksomheter – små, mellomstore og store selskaper.

 

Våre spesialister / ledere er fagpersoner med vekt på områdene HR, ledelse, økonomi/regnskap, finans, innkjøp og engineering.

 

Vi kan raskt stille til disposisjon ledere med solid bakgrunn som er spesielt egnet til å påta seg Management for Hire oppdrag. Vi skreddersyr en løsning som ivaretar virksomhetens dagsaktuelle behov og legger et riktig grunnlag for den som senere permanent skal fylle den ledige lederposisjonen.

 

De av våre medarbeidere som settes på Management for Hire–oppdrag er selvdrevne, og har høy gjennomføringsevne. De har velutviklede sosiale ferdigheter, samtidig som de også – hvis situasjonen krever det – ikke unnlater å være tydelige. I tillegg har de tung faglig kompetanse innenfor sine respektive fagfelt, samt ledererfaring. Da en Management for Hire–ressurs også må kunne fungere i sin stilling fra “Dag 1”, legger vi stor vekt på at våre rådgivere tilpasser seg nye omgivelser raskt.Management for Hire er et viktig ”verktøy” for virksomheter som ønsker fleksibilitet under vekst, nedbemanning og omstilling, penetrering av nye markeder eller behov for å øke intern kompetanse på spesielle områder.
Vizir vektlegger tilpassningsdyktige og selvdrevne ledere med god gjennomføringsevne.

 

Du får også tilgang på utfyllende kompetanse som er tilgjengelig i vårt nettverk. I Vizir sitt nettverk er det i hovedsak kvinner og menn med god fagleder og ledererfaring i alderen 30-60 år.

Categories
Nyheter

Jr. konsulent – IT – digitalisering – RPA

På vegne av anerkjent konsulentselskap søker Vizir etter jr. konsulent – helst med et par års erfaring fra et konsulentselskap, men nyutdannede kan også søke. Vi søker etter en rådgiver som har erfaring/interesse av å bruke IT-Digitalisering-RPA som verktøy for endring og effektivisering av prosesser. Vår samarbeidspartner er en meget attraktiv arbeidsgiver for ambisiøse personer som motiveres av å jobbe i et kompetent tverrfaglig miljø med gode muligheter for faglig utvikling og vekst.

Sentrale oppgaver

 • Gå inn i prosjekter som prosjektmedarbeider/-støtte
 • Effektivisering av interne rutiner og prosesser
 • Delta i endrings- og utviklingsprosjekter ved hjelp av IT-digitaliserings-RPA verktøy

 Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse – gode akademiske resultater
 • Et par års erfaring – nyutdannede kan også søke
 • Ha god teknisk innsikt i diverse IT verktøy, datastruktur
 • God kjennskap til Excel, VBA, SQL, databaser
 • Kjennskap til programmering i VBA eller annet programmeringsspråk
 • Er i stand til å bruke dataverktøy effektivt samt evne til raskt å kunne tilegne seg teknisk kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 Personlige egnenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Stor arbeidskapasitet og personlig driv
 • Gode analytiske evner
 • Metodisk og løsningsorientert, evne til å skape resultater
 • Være overbevisende samt komfortabel med å presentere komplekse problemstillinger

Noe reising må påregnes.

Selskapet kan tilby konkurransedyktige betingelser og gode fremtidige karrieremuligheter i et av Norges mest tverrfaglige og kompetente fagmiljøer.

Send en CV til soknad@vizir.no eller ta kontakt med Finn J. Sævil på tlf: 905 32 358 for en nærmere samtale.

Søkere vurderes løpende.

Categories
Nyheter

HR DD

Hva er HR DD ?

HR DD er verdsettelse av humankapitalen i en virksomhet. Denne er vanskelig å verdsette. Vizir har lang erfaring og har vært både leder og deltager i en rekke DD-prosesser. Vi er et av  få selskaper som kan gi råd, veiledning og prosjektledelse og spesielt innen HR område. Vi kan hjelpe til med å kvantifisere de myke sidene av en virksomheten.

Categories
Nyheter

Styrekurs 14.-15. mars 2017

Vizir AS ved Finn J. Sævil er en av fem foredragsholdere på styrekurset som arrangeres av Styreakademiet i Hordaland 14. og 15. mars 2017. . Nyttig 2-dagers åpent styrekurs – styrekompetanse – investering for deg og bedriften! Kurset er meget nyttig for den som vil profesjonalisere seg inn mot styre og styrearbeid – enten du er bedriftseier, styremedlem, daglig leder eller administrativt ansvarlig. Meld deg på via hjemmesiden til Styreakademiet i Hordaland, https://www.styreakademiethordaland.com/

Categories
Nyheter

Vizir har noen få ledige plasser i programmet Mentoring av styreledere, styremedlemmer og ledere.

Mentorprogrammets innhold er utviklet over flere år rundt tanken om en helhetlig styre og/eller lederrolle, som skreddersys den enkelte Adepts behov.

I mange tilfeller vil dette bl.a. handle om:

 • Profesjonell rådgivning vedrørende endring og utvikling i bedriften
 • En erfaren sparringspartner i beslutningssituasjoner
 • Veiledning i forbindelse med egen rolle i organisasjonen

Vizir tilbyr én til én samtaler med en erfaren mentor over en periode på 6 mnd. +, og garanterer en sikker og profesjonell oppfølging. Våre mentorer har lang og allsidig leder- og styreerfaring fra foreninger, mindre og mellomstore bedrifter til store konsern.

Vizir samarbeider blant annet med Connect Vest og Styreakademiet, og har et meget dyktig og profesjonelt nettverk.

Ta kontakt for en nærmere samtale med Partner, Finn J. Sævil på tlf. 905 32 358 eller send en e-post til finn@vizir.no .