Kommunikasjon

God kommunikasjon innad i en organisasjon er nødvendig de fleste situasjoner. Det kan handle om alt fra å unngå små og store misforståelser i daglige møter, løse interne konflikter til vellykket kommunikasjon ved store organisasjonsendringer, nedbemanninger eller i krisesituasjoner.

Vizir kan stille til rådighet kommunikasjonsrådgivere med bred erfaring fra ulike bransjer og organisasjoner. Vi tilbyr veiledning for å bedre din organisasjons interne og eksterne kommunikasjon, både i den daglige driften og i endringsprosesser.