Categories
Nyheter

Vizir har noen få ledige plasser i programmet Mentoring av styreledere, styremedlemmer og ledere.

Mentorprogrammets innhold er utviklet over flere år rundt tanken om en helhetlig styre og/eller lederrolle, som skreddersys den enkelte Adepts behov.

I mange tilfeller vil dette bl.a. handle om:

  • Profesjonell rådgivning vedrørende endring og utvikling i bedriften
  • En erfaren sparringspartner i beslutningssituasjoner
  • Veiledning i forbindelse med egen rolle i organisasjonen

Vizir tilbyr én til én samtaler med en erfaren mentor over en periode på 6 mnd. +, og garanterer en sikker og profesjonell oppfølging. Våre mentorer har lang og allsidig leder- og styreerfaring fra foreninger, mindre og mellomstore bedrifter til store konsern.

Vizir samarbeider blant annet med Connect Vest og Styreakademiet, og har et meget dyktig og profesjonelt nettverk.

Ta kontakt for en nærmere samtale med Partner, Finn J. Sævil på tlf. 905 32 358 eller send en e-post til finn@vizir.no .