Karriereprogram

Karriereprogram for virksomheter

Vizir kan bistå deg og din organisasjon med å legge til rette for at dine medarbeidere kan utvikle seg. Dette gjør vi gjennom å legge opp et strukturert karriereprogram.

Økt bevissthet rundt en medarbeiders arbeidspreferanser, styrker, kompetanser og potensiale kan være veldig nyttig for å utvikle og beholde dine dyktige medarbeidere.

Vizir har lang erfaring i å bistå organisasjoner i omstillingsprosesser knyttet til arbeid og karriere, og gjør dette gjennom et strukturert program som omfatter veiledning, støtte og motiverende samtaler.

Prosessen innebærer veiledning fra konsulenter i Vizir og en aktiv involvering fra kandidatens side.

I denne prosessen gjør vi bruk av ulike tester, intervjuer med kandidat og evt. tidligere arbeidskolleger, og motiverer kandidaten til å selv ta en aktiv rolle i prosessen.