Categories
Nyheter

Management for Hires

Vizir tilbyr Management for Hire – erfarne spesialister med leder- og konsulenterfaring for alle typer virksomheter – små, mellomstore og store selskaper.

 

Våre spesialister / ledere er fagpersoner med vekt på områdene HR, ledelse, økonomi/regnskap, finans, innkjøp og engineering.

 

Vi kan raskt stille til disposisjon ledere med solid bakgrunn som er spesielt egnet til å påta seg Management for Hire oppdrag. Vi skreddersyr en løsning som ivaretar virksomhetens dagsaktuelle behov og legger et riktig grunnlag for den som senere permanent skal fylle den ledige lederposisjonen.

 

De av våre medarbeidere som settes på Management for Hire–oppdrag er selvdrevne, og har høy gjennomføringsevne. De har velutviklede sosiale ferdigheter, samtidig som de også – hvis situasjonen krever det – ikke unnlater å være tydelige. I tillegg har de tung faglig kompetanse innenfor sine respektive fagfelt, samt ledererfaring. Da en Management for Hire–ressurs også må kunne fungere i sin stilling fra “Dag 1”, legger vi stor vekt på at våre rådgivere tilpasser seg nye omgivelser raskt.Management for Hire er et viktig ”verktøy” for virksomheter som ønsker fleksibilitet under vekst, nedbemanning og omstilling, penetrering av nye markeder eller behov for å øke intern kompetanse på spesielle områder.
Vizir vektlegger tilpassningsdyktige og selvdrevne ledere med god gjennomføringsevne.

 

Du får også tilgang på utfyllende kompetanse som er tilgjengelig i vårt nettverk. I Vizir sitt nettverk er det i hovedsak kvinner og menn med god fagleder og ledererfaring i alderen 30-60 år.