Styrets medlemmer

Rekruttering av styremedlemmer – Hvordan finne rett kandidat?

Det er nødvendig å gjennomføre en grundig kartlegging av hvilke kandidater styret er på jakt etter. Noen viktige parametere å vurdere kan være:

  • Faglige kunnskaper
  • Personlige egenskaper
  • Erfaring
  • Kjønn

Når kartleggingen er gjort kan forskjellige kanaler benyttes for å finne den rette kandidaten. Vizir har lang erfaring med styrearbeid og rekruttering, og kan være en god partner i denne prosessen.

Sammensetning av et styret kan være avgjørende om et selskap lykkes eller ikke.