Styrearbeid

Godt styrearbeid må kunne måles i avkastning på egenkapital over tid. Men viktig at eiere, bedriftsforsamling og valgkomité gir styret nok tid i krevende prosesser med store endringer. Samtidig som disse grupperingene følger opp beslutninger som blir tatt underveis.

Digitaliseringsbølgen “skyller over” verden og Norge og styret må følge med i tiden. Samtidig er det viktig å avpasse farten med terrenget, det er fort å bruke mye kostnader som ikke gir avkastning (ref. “Millenuimskrisen” ved år 2000). Likevel har ikke styret og ledelsen råd til å ikke ta inn over seg det som kan bli viktig for bedriften på kort og lang sikt.