Samspill og oppgaver

Vizir har lang erfaring med styrerådgivning og har holdt flere skreddersydde styrekurs for en rekke organisasjoner og sammen med StyreAkademiet i Norge.

Ta kontakt dersom du ønsker rådgivning i forbindelse med strategi, styresammensetning, rekruttering til styrer, samspill mellom styret og ledelse, implementering av strategi,

Styret som et team

 • Avklarer roller og forventninger
 • Ikke mer enn 7 medlemmer, optimalt 3-5
 • Kort evaluering etter hvert møte
 • Halv-årlig evaluering av medlemmer, dette holder medlemmene mer skjerpet
 • Årlig evaluering av styrets arbeid
 • «Sosiale sammenkomster», lære hverandre bedre å kjenne
 • Ta lærdom av evalueringer. Skal man endre arbeidsform eller sammensetning?


Styrets oppgaver

Formelt har styret følgende oppgaver:

 • Etter aksjeloven har styret øverste ansvar for bedriften
 • Styret skal forvalte bedriften
 • Behandle årsregnskap og årsberetning
 • Diskutere og konkludere i forbindelse med vesentlige saker
 • Gi et godt rammeverk
 • Sette overordnede målparametere

Styrets oppgaver i praksis:

 • Besitte evnen til å forutse og forebygge
 • Støtte og veilede daglig leder
 • Daglig leder skal kunne rådgi seg med spisskompetansen som sitter i styret
 • Legge realistiske langsiktige planer
 • Ta hånd om generelle spørsmål

 Styreleders oppgaver

 • Få til en god dialog med administrasjonen og eierne
 • Få til et godt og effektivt samarbeid i styret
 • Lede styremøtene strukturert og effektivt
 • Tilrettelegge for at styret skal oppnå målene til styret
 • Være lydhør for god innspill og ha evnen til å sile det gode fra det dårlige
 • Er den som tilrettelegger for evalueringer