Mentorprogram

 

Mentorprogrammets innhold er utviklet over flere år rundt tanken om en helhetlig styre og/eller en lederrolle, som skreddersys den enkelte Adepts behov.

I mange tilfeller vil dette bl.a. handle om:

  • Profesjonell rådgivning vedrørende endring og utvikling i bedriften
  • En erfaren sparringspartner i beslutningssituasjoner
  • Veiledning i forbindelse med egen rolle i organisasjonen

Vizir tilbyr én til én samtaler med en erfaren mentor over en periode på 6 mnd. +, og garanterer en sikker og profesjonell oppfølging. Våre mentorer har lang og allsidig leder- og styreerfaring fra ulike bedrifter/konsern til mindre og mellomstore virksomheter.

Vizir samarbeider blant annet med Connect Vest og Styreakademiet, og har et meget dyktig og profesjonelt nettverk.

Ta kontakt for en nærmere samtale med Partner, Finn J. Sævil på tlf. 905 32 358 eller send en e-post til finn@vizir.no .

Et mentorprogram er en utviklende relasjon hvor en mer erfaren person med integritet og profesjonalitet (mentor) hjelper, gjennom veiledning og som samtalepartner, en person (adept) som ønsker støtte i sin karriereutvikling. Mentor stiller sin erfaring, kunnskap og innsikt til rådighet, og adepten har ansvaret for å tilpasse og bruke dette i forbindelse med egen arbeidsmessige situasjon. Vizir tilbyr erfarne mentorer for at du skal kunne videreutvikle din karriere.