Resultatoppfølging

Effektiv og målrettet resultatoppfølging kan kun skje ved at ledelsen og styret følger opp og er oppdatert på tilstanden i selskapet. Tar man ikke pulsen på selskapet/prosjektene gjennom ulike måltall – har man heller ikke kontroll på virksomheten. Hvordan skal man da gjøre de endringer som er nødvendig:

a) Oppfølging av måltall for Ansatte, Kunder, Effektivitet og Økonomi, gjøres gjennom et innarbeidet og effektivt system som oppdateres månedlig.
– Profesjonelle organisasjoner oppdaterer salg ukentlig, noen sågar daglig (dette avhenger av bransje)

b) Måltallene må selvfølgelig tilpasses organisasjonens størrelse og kapasitet, men hyppighet, viktighet og kvalitet på måltallene er viktig uansett virksomhet.

c) Tilgjengelighet av måltall. For å få tak i måltallene på en enkel måte, må det lages effektive rutiner og systemer – dette sparer man i noen sammenhenger flere årsverk på. Det er mye som kan automatiseres ved enkle grep. Vizir har tilgang på konsulenter som kan gjøre denne typen arbeid. Dette kan eksempelvis settes opp via intranettet.