For kunde

Vizir vil strekke seg langt for sine kunder. Vi skal gjøre det vi kan for å finne den riktige kandidaten til deg. Om det er innleie eller en rekruttering, så skal vi finne den best egnede kandidaten for deg og din bedrift.

Vizir bruker mer tid enn mange av våre konkurrenter på å bli kjent med deg som kunde. Vår prosess består alltid i minst ett møte med deg i forkant for kartlegge behov og krav til stillingen, og for å få en grundig oversikt over din virksomhet, dens kultur og verdier. Vårt ønske er at du får kandidater som vil lykkes i din virksomhet, og når vi klarer dette har du som kunde også lykkes i din rekruttering.

Prosessen videre avhenger av hva dine ønsker er. Vi skal arbeide effektivt og levere så raskt vi kan. Det er mulig vi har den rette kandidaten i vår base med over 50.000 kandidater, eller at noen i vårt nettverk kjenner rett kandidat. Vi vil så intervjue personer og få kunnskap om deres motiver og karrièreønsker. Vi gjennomfører referanseintervjuer og avanserte personlighetstester, for at du skal være så sikker som overhodet mulig på at dette er en kandidat som vil lykkes i din bedrift

Prosessen

Rådgivning

Vi møter kunden for å snakke om behov og krav til stillingen. Det er viktig for oss å få kunnskap om virksomheten og bedriftskulturen.Vi velger ofte å snakke med personen som har vært i den aktuelle stillingen, eller personer som skal være hans/hennes overordnede for å få et best mulig bilde av behovet.

Søk

Vi søker etter kandidater både i egen database, eget nettverk og via annonsering. Gjennom erfaring har vi sett hvordan vi best når frem til kandidatene og hvilke kanaler vi bør bruke.

Utvelgelse

Vi går igjennom søkere til stillingen og kaller inn aktuelle kandidater til førstegangsintervju. Vizir benytter seg av markedets beste personlighets- og evnetester. Testene er godkjent av Det Norske Veritas.

Presentasjon

Vi holder 1. gangs intervju. Kandidat CV presenteres for kunde. Vi bistår alle kandidater i intervju med kunde. Vi støtter kandidat og kunde i intervjuet. Både kunde og kandidat skal oppleve dette som en vinn/vinn-situasjon.

Oppfølging

Vizir vil følge opp både kunde og valgt kandidat etter ansettelse. Alle kandidater som har søkt jobb eller deltatt i prosessen får en ordentlig tilbakemelding muntlig eller skriftlig.