Categories
Nyheter

HR DD

Hva er HR DD ?

HR DD er verdsettelse av humankapitalen i en virksomhet. Denne er vanskelig å verdsette. Vizir har lang erfaring og har vært både leder og deltager i en rekke DD-prosesser. Vi er et av  få selskaper som kan gi råd, veiledning og prosjektledelse og spesielt innen HR område. Vi kan hjelpe til med å kvantifisere de myke sidene av en virksomheten.