Målstyring

Strategiprosessen er en viktig og overordnet del av en målstyringsprosess som er et samspill mellom ledelse og styret, der styret må være med og har det øverste ansvaret for at strategien bidrar til et suksessfullt levedyktig selskap over tid.
Styret må sette rammebetingelsene og retningen (strategiene) for det ledelsen skal jobbe med. Ledelsen har ansvaret for å implementere dette i organisasjonen.