Karriereutvikling/-omstilling

KARRIÈRERÅDGIVNING

Vizir bistår kandidater med karriererådgivning/-utvikling/-omstilling på generell basis eller i forbindelse med et jobbskifte.

Våre karriereutviklingstjenester skiller seg ut ved at vi skaper nærhet og relasjon til den individuelle kandidat, benytter anerkjente tester i veiledningsprosessen, samtidig som vi tilstreber å øke kandidatens selvfølelse og motivasjon.

Vizir øker bevisstheten rundt dine:

  • arbeidspreferanser
  • styrker
  • kompetanser
  • og ditt potensiale

Vi gir deg en bred innsikt i hvordan forberede seg til søknadsprosessen, finne karrieremuligheter, utvikle personlig karriereplan og foreberede deg for morgendagens intervjuer. Vi tilbyr i utgangspunktet følgende “pakker” innen karriereutvikling, men skreddersyr ønsket “pakke” etter dine preferanser og behov:

Pakke 1: Forberedelser til søknadsprosessen

Hensikten bak “pakke 1” er at du skal få frem ditt ytterste potensiale og fremstå som en attraktiv kandidat i fremtidige søknad- og intervjuprosesser, samt at din selvfølelse og mestringsforventning styrkes.

Pakke 2: Personlighet- og kompetansekartlegging

Hensikten er at du skal bli bevisst på egen kompetanse, ferdigheter og personlighet, så vel som dine mål og ønsker for fremtidig jobb og karriere. Vi bidrar med å finne ønskede og aktuelle karrieremuligheter i dagens arbeidsmarked.

Pakke 3: Full karriereutvikling

I tillegg til “pakke 2”, inkluderer “Full karriereutvikling” karrieremuligheter i det fremtidige arbeidsmarkedet, med hovedfokus på utarbeidelse av en personlig karriereplan tilpasset din kompetanse, ferdigheter, personlighet og preferanser.

————————————————————————————————————————————————————

Dette vil være gunstig for deg som ønsker å gjøre mindre endringer for å fremme din karriereprogresjon , eller for deg som ønsker å skifte stilling/bransje ved større omstillingsprosesser.

Gjennom veiledning, støtte og motiverende samtaler bistår vi årlig flere kandidater i omstillingsprosesser.