Karriereutvikling/-omstilling

Vizir bistår kandidater med karriereutvikling/-omstilling på generell basis eller i forbindelse med et jobbskifte. Vi tilbyr ulike pakker, men skreddersyr ønsket tjeneste etter dine preferanser og behov.

Våre karriereutviklingstjenester skiller seg ut ved at vi skaper nærhet og relasjon til den individuelle kandidat, benytter anerkjente tester i veiledningsprosessen, samtidig som vi tilstreber å øke kandidatens selvfølelse og motivasjon.

Vizir øker bevisstheten rundt dine:

  • arbeidspreferanser
  • karrieremuligheter
  • styrker og forbedringsområder
  • ferdigheter
  • potensiale

Pakke 1: Forberedelser til søknadsprosessen

Hensikten bak “pakke 1” er at du skal få frem ditt ytterste potensiale og fremstå som en attraktiv kandidat i fremtidige søknad- og intervjuprosesser, samt at din selvfølelse og mestringsforventning styrkes. Vi gir deg en bred innsikt i hvordan du kan forberede deg til søknadsprosessen og for morgendagens intervjuer.

“Forberedelser til søknadsprosessen” inneholder ett møte med analyse av profil og veiledning av din CV/søknad/LinkedIn profil.

Pakke 2: Personlighet- og kompetansekartlegging

Hensikten er at du skal bli bevisst på egen kompetanse, ferdigheter og personlighet, så vel som dine mål og ønsker for fremtidig jobb og karriere.

“Personlighet- og kompetansekartlegging” inneholder oppstartsmøte, to personlighetstester, veiledning av din CV/søknad/LinkedIn profil, og analysemøte.

Pakke 3: Middels karriereutvikling

Denne pakken er lik pakke 2, men inneholder i tillegg at vi bidrar med å finne ønskede og aktuelle karrieremuligheter i dagens arbeidsmarked.

“Middels karriereutvikling” inneholder oppstartsmøte, to personlighetstester, veiledning av din CV/søknad/LinkedIn profil, referansesjekk, analysemøte og rådgivingsmøte.

Pakke 4: Full karriereutvikling

I tillegg til “pakke 3”, inkluderer “Full karriereutvikling” intervjutrening og utarbeidelse av personlig karriereplan. Vi kartlegger dine karrieremuligheter i det nåværende og fremtidige arbeidsmarkedet, tilpasset din kompetanse, ferdigheter og personlighet, samt dine preferanser.

“Full karriereutvikling” inneholder oppstartsmøte, to personlighetstester, referansesjekk, analysemøte x 2, veiledning av din CV/søknad/LinkedIn profil, intervjutrening, utarbeidelse av personlig karriereplan og videre oppfølgning.

————————————————————————————————————————————————————

Dette vil være gunstig for deg som ønsker å gjøre mindre endringer for å fremme din karriereprogresjon , eller for deg som ønsker å skifte stilling/bransje ved større omstillingsprosesser.

Gjennom veiledning, støtte og motiverende samtaler bistår vi årlig flere kandidater i omstillingsprosesser.