KARRIÈRERÅDGIVNING

Vizir bistår kandidater med karriererådgivning på generell basis eller i forbindelse med et jobbskifte.

Vizir øker bevisstheten rundt dine:

  • arbeidspreferanser
  • styrker
  • kompetanser
  • og ditt potensiale

Dette vil være gunstig for deg som ønsker å gjøre mindre endringer for å fremme din karriereprogresjon , eller for deg som ønsker å skifte bransje ved større omstillingsprosesser.

Gjennom veiledning, støtte og motiverende samtaler bistår vi årlig flere kandidater i omstillingsprosesser.