Home

Rekruttering og rådgivning 

VIZIR – DIN PARTNER TIL EN VELFUNGERENDE ORGANISASJON

Vizir leverer tjenester innen rekruttering, karriere, endringsledelse, målstyring og styrearbeid i Bergen, Oslo og Stavanger.

Våre kunder