Home

Rekruttering og rådgivning 

VIZIR – DIN PARTNER TIL EN VELFUNGERENDE ORGANISASJON

Vizir leverer tjenester innen rekruttering, karriere, endringsledelse, målstyring og styrearbeid i Bergen, Oslo og Stavanger.

Våre kunder

Nyheter

Categories
Nyheter

Karriereveiledning

Vi bistår kandidater med å øke sin bevissthet rundt sine arbeidspreferanser, styrker, kompetanser og potensial. Gjennom veiledning, faglig kompetanse og oppfølging, bistår vi personer med fokus knyttet til arbeid, karriere og karrierevalg. Prosessen innebærer veiledning fra konsulenter i Vizir og en aktiv involvering fra kandidatens side. Målet med prosessen er å øke kandidatens bevissthet omkring egne styrker, kompetanser, preferanser og potensial for å gi kandidaten et bedre utgangspunkt for fremtidige karrierevalg.

Categories
Nyheter

Mentorprogram

En Mentor fra Vizir skal være en strategisk rådgiver som kan bidra til å utvikle deg profesjonelt og personlig.
Et mentorprogram er en utviklende relasjon hvor en mer erfaren person med integritet og profesjonalitet (mentor) hjelper, gjennom veiledning og som samtalepartner, en person (adept) som ønsker støtte i sin karriereutvikling. Mentor stiller sin erfaring, kunnskap og innsikt til rådighet, og adepten har ansvaret for å tilpasse og bruke dette i forhold til sin egen arbeidsmessige situasjon. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Categories
Nyheter

Hva gjør en hodejeger?

– En hodejeger søker alltid etter de beste kandidatene. Hodejegeren leter, ringer og bruker nettverket sitt for å finne rett person til rett stilling.

– Hodejegeren fungerer som en rådgiver for både kandidaten og kunden. Kandidaten bruker Vizir som en sperringspartner eller som rådgiver i forhold til videre karriere, og en kunde bruker Vizir til å finne rett person til sin organisasjon.

– En hodejeger går ofte direkte på ønskede kandidater etter forespørsel fra kunde. I en slik situasjon er våre kjerneverdier nøytralitet, integritet og konfidensialitet viktig.