Endringsledelse

Vår globale verden endrer seg raskt og færre og færre virksomheter har stabile rammebetingelser. De fleste organisasjoner må endre seg for i det hele tatt å overleve. For alle disse virksomhetene utgjør endringsledelse en avgjørende kompetanse.

Endringsledelse handler om en antagelse og tro på at det går an å lede endringer. Det dreier seg om hvordan du kan virkeliggjøre ideer og planer for en ny organisasjonsvirkelighet. En av de viktigste årsakene til at endringsprosjekter ofte ikke fører frem, er faktisk at de ikke ledes. Det kreves også en ledelsesendring, hevder Hennestad og Revang.

Lederen skal skape en ny organisasjonsvirkelighet med utgangspunkt i det bestående samspillet mellom mennesker. Lederen må vise vei og skape oppslutning.
Åtte råd for vellykket endring

Boken ” Endringsledelse og ledelsesendring” av BI-professorene Bjørn W. Hennestad og Øivind Revang, presenter praktiske råd for å lykkes med endringsprosjekter, illustrert med eksempler fra norske virksomheter.

Her er åtte praktiske råd hentet fra boken:
• Endring forutsetter erkjennelse av endringsbehov. Enten en krise eller en løfterik visjon.
• Endringsledelse krever ledelsesendring. Behovet for lederskap er ofte sterkt forsømt.
• Endring forutsetter bevissthet om retning og kommunikasjon av retning.
• Det må skapes oppslutning om ønsket retning.
• Endringsprosesser må skapes og ledes.
• Endringsledelse er en personlig oppgave og utfordring for lederen.
• Strukturer og systemer i organisasjonen utgjør mektige krefter. Men de er skapt og opprettholdt av mennesker, og kan forandres av mennesker.
• Kunnskap og innsikt vil være til god hjelp. Til syvende og sist kreves det artistiske ferdigheter (artistry) for å få grep om og påvirke den sosiale (organisatoriske) situasjonen.