For kandidat

Vizir rekrutterer kandidater til både faste og midlertidige stillinger. Vi leter stadig etter talenter innenfor ulike fagområder. Aktuelle kandidater kan både være personer med lang fartstid og erfaring eller nyutdannet. Den typiske Vizir-kandidaten vil som oftest være:

  • Nyutdannet med en klar fagorientering
  • Erfaren fagspesialist
  • Avdelingsleder, teamleder, divisjonsleder
  • Toppleder
  • Styrekandidat eller styremedlem

Når kandidater vurderes for en bestemt stilling vil både utdannelse, erfaring og personlige egenskaper bli tatt hensyn til.

Prosessen med Vizir

Søkere

Første steg i prosessen er at kandidaten søker på en spesifikk stillinger eller leverer en generell søknad. Alternativt kontaktes kandidaten av Vizir gjennom headhunting.

Utvelgelse

Vizir foretar fortløpende en initial utvelgelse av kvalifiserte kandidater til den aktuelle stillingen. Ved første møte gjennomføres det et generelt intervju. Kandidaten vil motta veiledning for prosessen videre, og eventuelt vedrørende videre karrierevalg, utforming av CV og lignende.

Coaching

Før kandidaten presenteres for kunde vil kandidaten få ytterligere informasjon og veiledning fra Vizir.

Presentasjon for kunde

Når aktuelle finalekandidater blir presentert og intervjuet av kunde vil en rådgiver fra Vizir være tilstede. Dette gjøres for å sikre kvalitet gjennom hele prosessen.

Testing, referanser og seleksjon

I siste steg i prosessen foretas en testing av finalekandidater, her vil det være snakk om evne- eller personlighetstester. Deretter kontaktes referanser før seleksjon av riktig kandidat foretas av kunde i samarbeid med Vizir.

Vizir vektlegger kvalitet gjennom alle våre prosesser og gir alle våre kandidater tilbakemelding.