Omstilling

For kunder som ikke ønsker eller kan ansette nye medarbeidere tilbyr Vizir en effektiv kompetansekartlegging. Dette gir muligheter for å sette sammen nye team for å optimalisere de ressursene man allerede har. Med et marked som stadig er i endring, mye knyttet til økt digitalisering, vil det i mange tilfeller være hensiktsmessig for en organisasjon å omorganisere sine interne ressurser.

 

Vizir tilbyr kartlegging av kompetanse, analyse av behov og anbefalinger til omstrukturering i forbindelse med slike omstillingsprosesser.