Categories
Nyheter

Hva gjør en hodejeger?

– En hodejeger søker alltid etter de beste kandidatene. Hodejegeren leter, ringer og bruker nettverket sitt for å finne rett person til rett stilling.

– Hodejegeren fungerer som en rådgiver for både kandidaten og kunden. Kandidaten bruker Vizir som en sperringspartner eller som rådgiver i forhold til videre karriere, og en kunde bruker Vizir til å finne rett person til sin organisasjon.

– En hodejeger går ofte direkte på ønskede kandidater etter forespørsel fra kunde. I en slik situasjon er våre kjerneverdier nøytralitet, integritet og konfidensialitet viktig.