Teamutvikling

Et velfungerende team er uslåelig! Hvor godt arbeider ditt team?  Arbeider teamet slik at det kan skape nye og spennende resultater? Hvor bør teamet fokusere for å bli enda bedre? Fokuset må være på kommunikasjon, prestasjonsforbedring og samarbeid. Målet er å oppnå økt toleranse, selvinnsikt, teamfølelse, lojalitet, eierskap, tilhørighet i konsulentbedrifter.

Vizir og våre samarbeidspartnere kan tilby spennende utviklingsprogram for team, ledere og medarbeidere. Vi har standardseminarer og kan også tilby mer tilpassede programmer.  Vi har lang erfaring med å få team til å fungere godt sammen, et godt team skaper gevinst for selskapet og konsernet.

Gjennom veiledning, støtte og motiverende samtaler, bistår vi årlig flere ulike team på ulike nivåer for å forbedre ytelsen i teamet. Vizir benytter også ulik testverktøy som er godkjent av Det Norske Veritas.

Team Climate Inventory – TCI

TCI er et enkelt og veldokumentert måleverktøy for team-klima. Spørreskjemaet har 44 spørsmål og tar ca 10 minutter å fylle ut. Alle teammedlemmene fyller ut TCI-spørreskjemaet hver for seg og det totale resultatet presenteres for hele teamet. Resultatene forteller hvordan teamet er i forhold til den velprøvde firefaktormodellen: mål, deltakertrygghet, nyskapingsstøtte og resultatorientering. Teamet blir også sammenlignet med 195 andre norske team. I tillegg får man informasjon om hvordan teamet skårer på 13 underfaktorer, som viser hvor teamet bør satse for å øke sin evne til nyskaping. Resultater fra et femårig forskningsprosjekt ved Universitetet i Sheffield ved Michael West og Neil Anderson, bekrefter at TCI evner å vise nettopp dette.

Team Performance Inventory – TPI

TPI måler teamets forutsetninger, prosesser og resultater, inklusive individuelle profiler og feedback på lederskap. En enkel teoretisk modell basert på “Input – prosesser – output” 14 hovedfaktorer som utover likheter med TCI fanger opp tilfredshet, refleksjon og læringsprosesser. Modellen er egnet for bredere teamrefleksjoner enn TCI, som er begrunnet ut fra måling av klima relevant for innovasjon/nyskaping.

SPGR

Systematizing the Person Group Relation (SPGR) bygger på over 50 års forskning og utvikling innenfor sosiologi og gruppepsykologi. Instrumentet benyttes daglig både av forskere, konsulenter, ledere og prestasjonsgrupper i flere deler av verden. SPGR er elegant og kraftfullt verktøy som er enkelt å bruke, men som likevel gir svært rike og dype analyser. SPGR bygger på enkeltmenneskers vurdering av seg selv, sine arbeidsgrupper eller sin organisasjon. Det gjør at instrumentet er godt egnet både ovenfor individer, grupper og organisasjoner. Denne fleksibiliteten er en av de største styrkene i bruken av SPGR.

Jungiansk Type Indikator (JTI)

JTI er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs. den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”. JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs. hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden. JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.