Categories
Nyheter

Karriereveiledning

Vi bistår kandidater med å øke sin bevissthet rundt sine arbeidspreferanser, styrker, kompetanser og potensial. Gjennom veiledning, faglig kompetanse og oppfølging, bistår vi personer med fokus knyttet til arbeid, karriere og karrierevalg. Prosessen innebærer veiledning fra konsulenter i Vizir og en aktiv involvering fra kandidatens side. Målet med prosessen er å øke kandidatens bevissthet omkring egne styrker, kompetanser, preferanser og potensial for å gi kandidaten et bedre utgangspunkt for fremtidige karrierevalg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *