HR – Due Diligence (DD)

Hva menes med en HR DD ?

Ved oppkjøp/overtagelse/fusjoner/fisjoner av selskap er de menneskelig faktorene, i dagens samfunn, viktig å bevare – og ha et bevisst forhold til.

Hvilket fokus skal den overtagende/overtatte organisasjonen ha ved endringer i/av organisasjoner ? Hvilken strategi ligger til grunn for en fisjon/fusjon/oppkjøp ?

I dagens organisasjon er ofte den menneskelige faktor svært viktig og det er spesielt viktig å ivareta nøkkelpersoner – personer som man vil være avhengig av i en videre prosess for å få organisasjonen/selskapet til å fungere på en god måte. Det er samtidig viktig å finne frem til hvilke ansatte som ikke vil lykkes i en ny organisasjon og lage en plan for å hjelpe disse over i nytt arbeid/omskolering.

Vizir har lang erfaring med å ivareta/lage/sette opp en strategi sammen med kunden hvordan en integrasjon/seperasjon gjøres ift. de ulike “ansatte- gruppene”.

Vizir har også lang erfaring med prosjektledelse av DD for store og små selskaper, hvor kvantifisering av de ansatte ofte er vanskelig og en kritisk faktor – her sitter vi på spesialkompetanse.

Ta kontakt for mer infomasjon.