Kunnskapsledelse

Store og små organisasjoner har i dag ofte medarbeidere med høy formell utdanning, sterk faglig kompetanse og mye kunnskap. Dette er medarbeidere som utfører arbeidsoppgaver som preges av høy grad av kompleksitet, problemløsning og behov for autonomi. Det finnes utfordringer knyttet til ledelse av kunnskapsmedarbeidere, men god kunnskapsledelse kan sikre din virksomhet konkurransefortrinn. Hvordan skal organisasjonen legge til rette for å gjøre kunnskapen medarbeiderne besitter tilgjengelig for organisasjonen som sådan? Hvordan skape en kultur med kunnskapsdeling på tvers av organisasjonen? Hvordan lede kunnskapsmedarbeidere som kjennetegnes av indre motivasjon og høy grad av autonomi?

Vizir tilbyr rådgivning til ledere av kunnskapsmedarbeidere. Våre rådgivere har lang erfaring på området og kan bistå med veiledning gjennom kommunikasjonsteknikker, strategi, teamutvikling og ved å benytte sin erfaring fra lignende situasjoner.