Måltall/KPI

Måltall skal hjelpe organisasjonen til å bli mer strukturert og målrettet for å nå de mål man prioriterer. Å finne frem til riktige og viktige måltall er en kontinuerlig prosess og de bør skiftes ut/justeres når målene er nådd. Det skal være en “evigvarende” prosess som skal få ledelsen og styret til kontinuerlig å finne frem til de riktige måltall for organisasjonen. Dette fører også til en bedre dynamikk i selskapet – som igjen fører til at selskapet holder seg oppdatert – for eksempel innen IT, automatisering og robotisering.

a) Ut i fra en visjon og en strategi finner man frem til måltall og key performance indicators (KPI’er), disse skal føre til at man holder fokus på de viktigste driverne i et selskap/konsern og at de blir endret/forbedret.

b) Det er viktig at man lager seg «langsiktige» og kortsiktige mål

  • Langsiktige mål bør ikke være lengre enn 1 år – 3 år, som følge av at markedene endrer seg langt raskere enn før.
  • Man bør ikke legge for mye arbeid og tid (for detaljert) ned i langsiktige mål.
  • Det må være en klar sammenheng mellom de kortsiktige og de langsiktige målene.

c) Måltallene gjør at man holder fokus på de viktigste driverne (KPI’ene) og at disse blir forbedret.

d) KPI’ene går mer på detaljnivå enn måltallene, KPI’ene understøtter måltallene.