Strategiprosess

Strategi
Strategi kommer fra gresk «strategos» som igjen betyr «generalkunst» eller «stor krigføring».

Styret og strategi
• Styret har en tilsynsrolle og skal utøve en kontrollfunksjon av administrasjonens forvaltning av selskapets ressurser,
• Styret har overordnet ansvar med hensyn til strategiarbeidet, fastsettelse av retningslinjer og strategiske valg.

Hvorfor er strategiarbeid så viktig?
• Bidra til å definere markedsposisjon – hva skal bedriften være og for hvem
• Bidra til riktig retning
• Et grunnlag for samhandling internt og eksternt
• Bidra til effektiv bruk av samlede ressurser
• Klargjøre mål og risiki – oppfølging av disse
• Følge opp at vedtatte tiltak blir gjennomført

Litt om plan, modeller og prosess
• Prosessen viktig for et godt resultat
• Grundig nå – situasjonsanalyse
• Realisme i planer (mål, gjennomføringstid, ressursbehov, ledelseskapasitet)
• Handlingsorientering – dette skal gjennomføres
• Risikovurderinger

Verdier
• Verdiene må gjenspeiles strategi og visjon
• Verdiene trenger ikke bare være driftsmargin og avkastning på EK
• Dersom ledelsen fokuserer og følger opp på de viktigste driverne vil resultatet komme av seg selv.