Styreevaluering

En styreevaluering bør gjøres to ganger i året, hvor man gjennomgår følgende:

  • Samarbeidsform
  • Styresammensetning – fag, kjønn, alder, etc.
  • Effektiviteten i styrearbeidet
  • Styrets avkastning for selskapet

Dette kan enten gjøres ved en egenevaluering eller ved ekstern evaluering. Vizir kan bistå med veiledning i begge tilfeller.