Prosjektoppfølging

Prosjektoppfølging følger de samme prinsippene som under resultatoppfølging, men på et mer detaljert nivå. Her er det viktig å få frem de måltallene for prosjektprosessen som er kritisk for å fange opp negative avvik , men også positive avvik slik at man forstår hvorfor og hvordan disse oppstår, slik at man kan korrigere.